O nás

Infanterie Regiment Graf von Gaisruck je jednou z několika částí zájmového spolku Steinmetz Terezín 1780 (dříve Občanské sdružení historie přátel města Terezín). Představuje pěší vojenskou jednotku z doby sedmileté války (1756 – 1763). Věnujeme se nejen nácviku a předvádění bojových dovedností řadové pěchoty, ale také běžného vojenského života v armádě Habsburské monarchie.

repre-2013-rga-tempus

Regiment při akci „Tempus in uniformis“ 2013

Jednotka se za dobu své existence zúčastnila bezpočtu akcí u nás i v zahraničí. Kromě vřavy historických bitev nás bylo možné vidět také v dobovém vojenském táboře či při různých reprezentativních akcích. V posledních letech jste se s námi navíc mohli setkat při oblíbených prohlídkách podzemních chodeb pevnosti Terezín.

repre-2012-rga-prohlidky

Prohlídky 2012 (autor: Roman Gazsi)

V jedinečném prostředí této bastionové pevnosti nás můžete navštívit i v současnosti, neboť zde pořádáme pravidelné akce zvané Tempus in Uniformis (Čas v uniformách). Při nich předvádíme všechny naše dovednosti v rámci projektu Terezín – město změny a snažíme se tak připomenout původní historický původ této výjimečné kulturní památky.

Top