Tempus in uniformis 2015


Pod názvem „Tempus in uniformis – Čas v uniformách“  pořádá náš regiment i letos historické vojenské ukázky v prostředí zrekonstruovaného kavalíru II.

repre-2013-rga-tempus

Foto z akce v roce 2013 (autor: Roman Gazsi)

K vidění bude výcvik řadového vojska z období sedmileté války (1756 – 1763), kdy vojáci oblékali nápadité uniformy a třírohé klobouky. Těšit se můžete na střelbu z křesadlových pušek i z děl.

tempus-2013-rga-strelba

Foto z akce v roce 2013 (autor: Roman Gazsi)

Součástí akce bude také komentovaná prohlídka vlastního objektu kavalíru a jeho zelených střech s obnovenými střeleckými pozicemi pro pěchotu i dělostřelectvo. Návštěvníci se tak budou moci seznámit i s původním obranným účelem pevnosti Terezín.

tempus-2013-rga-kavalir

Nádvoří zrekonstruovaného Kavalíru II (autor: Roman Gazsi)

Další fotky z loňského ročníku naleznete na naší facebookové stránce v albu Tempus in uniformis a lidé.

Termíny akce pro rok 2015:

  • Červenec – Sobota 25.7. – Již proběhlo
  • Srpen – Sobota 22.8. – Již proběhlo
  • Září – Sobota 26.9. – Již proběhlo
  • Těšíme se na Vás v další sezóně !

Místo konání akce – Terezín, Kavalír II

Zobrazit na větší mapě

Top